توهمات

ته مانده یک مغز که سال پیش پوکید

 

دیگر به باران هم اعتماد ندارم

دیگر از باران هم می ترسم..... می ترسم خیسم نکند .....می ترسم مرا نشورد.....آخ که این مردم.....

نوشته شده در شنبه 3 / 11 / 1391برچسب:,ساعت 16:34 توسط توفان | |

خالي

   خالي خالي ام  بي تو

نوشته شده در جمعه 5 / 7 / 1391برچسب:,ساعت 10:59 توسط توفان | |

بشناس مرا

بهتر

بیا نزدیکتر

خوب بنگر

من همانی ام که

 

    با درد خو گرفته ام

 تا

     تو را در آغوش کمشم

   

         اما افسوس....

   

          که

     

        مرگ دارد مرا

        

           به مهمانی خود دعوت می دارد

         و 

 

          تو همچنان......

         

            بی خیال بی خیالی.

نوشته شده در دو شنبه 18 / 6 / 1391برچسب:,ساعت 12:18 توسط توفان | |

در تاریکی دود سیگارم را می بلعم و به تابلوهای می اندیشم که در تمام این مدت جلوی چشمانم سبز شده اند و خیلی جدی گفته اند : بن بست.

 در تاریکی دود سیگار مرا می بلعد و به این می اندیشم که کم کم خدا دارد در چشمهایم گم می شود....

در تاریکی.....

نوشته شده در دو شنبه 4 / 6 / 1391برچسب:تایکی,ساعت 11:38 توسط توفان | |

وقتي اين همه دروغ و دغل را مي بينم

 

 

 

وقتي مي بينم به قول صادق هدايت در نيرنگستان

 

زندگي مي كنيم  

 

احساس تهوع ميگيرم

 

 

 

تهوعي كه دنيا را به گه مي كشاند.

نوشته شده در دو شنبه 17 / 4 / 1391برچسب:,ساعت 16:44 توسط توفان | |

f

نوشته شده در شنبه 23 / 3 / 1391برچسب:,ساعت 10:25 توسط توفان | |

سرم درد

 

می کند

 

تشنه ی

 

 

 

 

 

               سبوی ست.

نوشته شده در دو شنبه 2 / 2 / 1391برچسب:,ساعت 18:37 توسط توفان | |

درد است مسکن ‏. تمام دردهایم
نوشته شده در پنج شنبه 18 / 12 / 1390برچسب:درد,مسکن,ساعت 22:38 توسط توفان | |

يك توهم                      

 

 

 يك درد

 

 

  يك خارش

 

 

   يك عطسه.

 

 

 آغاز يك توهم

 

 

  شروع يك درد

 

 

   آزار يك خارش

 

 

    مرگ يك عطسه

 

 

                        و

 

 

                             پايان يك روز بيهوده.

نوشته شده در دو شنبه 29 / 11 / 1390برچسب:,ساعت 23:26 توسط توفان | |

تو مانيفستي ‏ هستي ‏ ‏ كه فقط در دل من سروصدا ‏ ‏ مي كني.
نوشته شده در پنج شنبه 27 / 11 / 1390برچسب:مانيفست,دل من ,سروصدا,ساعت 13:18 توسط توفان | |


Power By: LoxBlog.Com